Brez skrbi!

Pomagamo vam pri izbiri najboljšega zavarovanja za vas in vaše premoženje.


PREDSTAVITEV

Actuar team, posredovanje zavarovanj, d.o.o.,
Rimska cesta 1, 3240 Šmarje pri Jelšah, SLOVENIJA
Številka dovoljenja AZN: 30220-1274/02-4-ZN
Okrožno sodišče v Celju, reg.vl.: 1/07642/00,
Osnovni kapital: 8.763,00 EUR
Davčna številka: 12620050 Matična številka: 1433687

ACTUAR TEAM, Rimska cesta 1, 3240 Šmarje pri Jelšah, posredovanje zavarovanj, d.o.o. ima dovoljenje za opravljanje poslov zavarovalnega posredovanja št. 30220-1274/02-4 in nastopa na slovenskem trgu v svojem imenu in za svoj račun. Zavarovalno-posredniške pogodbe ima sklenjene z naslednjimi zavarovalnicami:

ZAVAROVALNICA TRIGLAV D.D.
SAVA D.D.GENERALI D.D
ZAVAROVALNICA ADRIATIC SLOVENICA D.D.
ALLIANZ D.D.
GENERALI D.D
AGRO ZAVAROVALNICA P.E.
VZAJEMNA, ZDRAVSTVENA ZAVAROVALNICA, D.V.Z.
TRIGLAV, ZDRAVSTVENA ZAVAROVALNICA, D.D.

ACTUAR TEAM, Rimska cesta 1, 3240 Šmarje pri Jelšah, posredovanje zavarovanj, d.o.o. ali kdo od oseb v njej zaposlenih nima neposrednega ali posrednega deleža, ki predstavlja več kot 10% deleža glasovalnih pravic ali deleža v kapitalu zgoraj navedenih zavarovalnic in hkrati nima nobena od zavarovalnic oz. od nje odvisna družba neposreden ali posreden delež, ki predstavlja več kot 10% deleža glasovalnih pravic ali deleža v kapitalu ACTUAR TEAM, posredovanje zavarovanj, d.o.o..

Na osnovi analize vrste in predmeta zavarovanja vam bomo pripravili različne zavarovalne ponudbe dostopne na tržišču in vam podali priporočilo v skladu s profesionalnimi kriteriji, da boste lažje uresničili svoje potrebe in zahteve, pri katerikoli od zgoraj navedenih zavarovalnic.

Ves čas trajanja zavarovalnih pogodb vam bomo nudili pomoč, in sicer pred in po nastanku zavarovalnega primera in zlasti 

skrbeli za vsa pravna dejanja, ki so pomembna za ohranitev in uresničitev pravic na podlagi zavarovalne pogodbe v rokih, ki so predvideni za opravo teh dejanj. 

Za vse morebitne medsebojne spore med agencijo in strankami lahko stranka poda ustni ali pisni zahtevek na sedežu agencije, preko spletne strani www.actuar-team.si (kontaktni obrazec) ali po elektronski pošti miran.zaloznik@t-1.si ali vloži zahtevek za izvensodni postopek reševanja sporov med potrošniki in ponudniki pri Združenju zavarovalnih posrednikov v okviru Gospodarske zbornice Slovenije.

Za vse morebitne poklicne napake oz. opustitve, ki bi imelo za posledico oškodovanje vaših pravic, ima ACTUAR TEAM, Rimska cesta 1, 3240 Šmarje pri Jelšah, posredovanje zavarovanje, d.o.o. sklenjeno zavarovanje poklicne odgovornosti na zavarovalno vsoto 1.120.200,00 EUR na en odškodninski zahtevek oz. 1.680.300,00 EUR za vse odškodninske zahtevke skupno v enem letu.

Za vse morebitne medsebojne spore med agencijo in strankami lahko stranka poda ustni ali pisni zahtevek na sedežu agencije,preko spletne strani www.actuar-team.si (kontaktni obrazec) ali po elektronski pošti miran.zaloznik@t-1.si.

Pritožbo obravnava dvočlanska pritožbena komisija agencije,ki v 14 dnevnem roku odgovori na pritožbo.

Če se z rešitvijo vaše pritožbe in odločitvijo pritožbene komisije ne strinjate,lahko vložite zahtevek za izvensodni postopek reševanja sporov med potrošniki in ponudniki pri Združenju zavarovalnih posrednikov v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, Dimičeva 13,1504 Ljubljana.

REGISTER ZAVAROVALNIH POSREDNIKOV

ACTUAR TEAM, posredovanje zavarovanj, d.o.o., na podlagi tretjega odstavka 231. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo; UPB1) vodi register zavarovalnih posrednikov.

IMATE vprašanje? kontaktirajte nas!

POKLIČITE NAS

03/ 810 15 60

FAX

03/ 810 15 61

Naslov

Rimska cesta 1, 3240 Šmarje pri Jelšah